top of page

Nationaal Park Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is één van de meest wilde plekken van Nederland. Het eiland is gevormd door sterke zeestromen, straffe winden en stuivend zand. Nog altijd is de natuur op Schiermonnikoog voortdurend in beweging.

 

Op de Oosterkwelder en het strand gaat alles vanzelf. Mensen sturen hier niet in de ontwikkelingen. Zulke plekken zijn er in Nederland niet veel. De natuur vaart er wel bij als wind, water, zand en zout hun gang gaan. Dieren en planten vinden hun eigen plek in het gebied.

Tegelijk is er de verantwoordelijkheid om soorten en habitats waar het slecht mee gaat te ondersteunen. Natuurmonumenten beheert en beschermt de natuur van Schiermonnikoog zodat iedereen ervan kan blijven genieten.

 

Sinds 1989 is Schiermonnikoog een Nationaal Park. Het hele Waddengebied is in 2009 door UNESCO erkend als Werelderfgoed.

Meer informatie over het eiland is te vinden op Nationaal Park Schiermonnikoog

bottom of page